สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

เปิดเผยราคากลาง "งานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดอำนาจเจริญ"


ประกาศประกวดราคา "งานก่อสร้างบ้านพักผู้อำนวยการ จำนวน 1 หน่วย และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดอำนาจเจริญ"


เอกสารแนบ