สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 69

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา กองทัพภาคที่ 2 ครบรอบปีที่ 69
เมื่อวันที่  4  กันยายน  2560  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  มอบหมายให้  นายนิธิศิษฐ์  ธำรงเลิศสกุล  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  และข้าราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล  เนื่องในวันสถาปนา  กองทัพภาคที่ 2  ครบรอบปีที่ 69  ณ  พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี