สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

หนังสือที่ ศย 303.001/ว 87 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 คดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 คดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และคดีเกี่ยวกับความมั่งคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เอกสารแนบ