สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีพระราชทานอาหารสัตว์

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีพระราชทานอาหารสัตว์
เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2560  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 มอบหมายให้  นายสุวรรณ  จันทร์ดี  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  ร่วมพิธีพระราชทานอาหารสัตว์  เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงมีพระประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เกิดอุทกภัย  ในนามคุณฟูฟู  สุนัขทรงเลี้ยง  โดยมอบหมายให้  พล.อ.ต.ธวัชชัย  ศรีแก้ว  เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา