สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา และมัธยาศึกษาตอนปลายในระดับภูมิภาค

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา และมัธยาศึกษาตอนปลายในระดับภูมิภาค
          เมื่อวันที่  19  สิงหาคม  2560  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับภูมิภาค  เนื่องในวันรพี  ประจำปี  2560  โดยมี  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  เป็นประธานในพิธีเปิด  นายสุวรรณ  จันทร์ดี  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  โรงแรมขวัญเรือน  ปาร์ค  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
          ทั้งนี้  ในการแข่งขันระดับอุดมศึกษามีจำนวนทีมที่เข้าร่วมจำนวน  16  ทีม  และระดับมัธยมศึกษามีจำนวนทีมที่เข้าร่วมจำนวน  32  ทีม  ซึ่งผลการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาปรากฏว่า  รางวัลชนะเลิศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทีม A  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทีม B  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทีม A  และผลการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปรากฏว่า  รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนโชคชัยสามัคคี  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โรงเรียนอำนาจเจริญ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2  ซึ่งทั้ง  6  ทีมดังกล่าวจะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค  เข้าไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ  เนื่องในวันรพี  ประจำปี  2560  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป