สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมถวายพานพุ่ม พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมถวายพานพุ่ม พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
เมื่อวันที่  18  สิงหาคม  2560  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  มอบหมายให้  นายสมชาย  จันทร์รองศรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  ร่วมเป็นเกียรติ  และร่วมถวายพานพุ่มในพิธีถวายพานพุ่มเพื่อเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  ณ  อาคารสุรพัฒน์  2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา