สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เมื่อวันที่  31  มกราคม  2560  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายจิรพจน์  ไทยเล็ก  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3  นายประนพวงศ์  พจนไชยสิทธิ์  ผู้อำนายการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  และคณะข้าราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  เสด็จไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ  วัดด่านใน  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ณ  ท่าอากาศยานกองบิน  1  จังหวัดนครราชสีมา