สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมประชุมสภากาแฟ

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมประชุมสภากาแฟ
เมื่อวันที่  31  มกราคม  2560  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายจิรพจน์  ไทยเล็ก  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3  นายประนพวงศ์  พจนไชยสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  ร่วมประชุมสภากาแฟ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดและหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  ณ  สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา