สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิง พระราชวิมลโมลี

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิง พระราชวิมลโมลี
เมื่อวันที่  22 มกราคม  2560  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล  ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลบนเมรุ  เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์  และร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิง  พระราชวิมลโมลี  อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  และเจ้าอาวาสวัดพายัพ  พระอารามหลวง  ณ  เมรุ  ธรณีสงฆ์วัดพายัพ  บ้านปูน-หนองพิมาน  ตำบลจอหอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา