สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรมาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรมาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่  21  มกราคม  2560  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร  (100 วัน)  ถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร  มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  แบ่งเวลาดังนี้
          เวลา  06.30  น.  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร  ณ  บริเวณสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9  ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
          เวลา  15.00  น.  ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนา  และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ณ  หอประชุมเปรม  ติณสูลานนท์
          เวลา  16.30  น.  ร่วมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์  ณ  บริเวณลานนวมินทร์  สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9  ค่ายสุรนารี  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
          โดยในพิธีช่วงเช้ามี  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายนิธิศิษฐ์  ธำรงเลิศสกุล  นายพิเชษฐ์  วังศานุตร  นายสุวรรณ  จันทร์ดี  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายจิรพจน์  ไทยเล็ก  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3  และข้าราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  เข้าร่วม  และในช่วงบ่ายเป็นต้นไปมี  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  นายจิรพจน์  ไทยเล็ก  เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3  และข้าราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  เข้าร่วม