สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมเดินทางเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ แทนพระองค์ รับประทานไฟพระฤกษ์

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมเดินทางเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ แทนพระองค์ รับประทานไฟพระฤกษ์
เมื่อวันที่  19  มกราคม  2560  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ร่วมเดินทางไปกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  เพื่อเข้าเฝ้า  พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  แทนพระองค์  รับประทานไฟพระฤกษ์  และร่วมพิธีอัญเชิญ  เฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬานักเรียน  นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  38  ประจำปี  2560  “ย่าโมเกมส์”  ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  23  ถึง  31  มกราคม  2560  ณ  ศาลาสหทัยสมาคม  ในพระบรมมหาราชวัง  และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี