สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของทหาร เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560
เมื่อวันที่  18  มกราคม  2560  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  มอบหมายให้  นายสุรัตน์ชัย  พลายมูล  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามของทหาร  เนื่องในวันกองทัพไทย  ประจำปี  2560  ณ  สโมสรร่วมเริงไชย  ค่ายสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา