สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่  18  มกราคม  2560  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  มอบหมายให้  นายเชื้อชาย  โพธิ์กลิ่น  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ  พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา