ข่าวประชาสัมพันธ์ - สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 (Office Of The Chief Justice Of Region III)


240254  นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการศาลจังหวัดศรีสะเกษ

240254 นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการศาลจังหวัดศรีสะเกษ


           เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2554  นายสู่บุญ วุฒิวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  พร้อมด้วย
นายไพศาล โกสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 
นายปณิธาน วิสุทธากร ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  
นายคมสัน รักขิตกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนครราชสีมา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 3 
นายมนูญ  นรศาศวัต  ผู้อำนวยการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 และคณะฯ เดินทางไปตรวจราชการศาลจังหวัดศรีสะเกษ  
ได้กล่าวมอบนโยบาย ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานศาลยุติธรรม  
โดยมี นายธีรทัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่งประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์(ไม่ระบุประเภท)   :: วันที่ 28 ก.พ. 2554 :: ( อ่าน : 285 )


-