สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3 - Administrative Offices of the Court of Justice , Region III Tel&Fax: 0-4425-2111, 0-4427-6937, 0-4425-3838, 0-4426-0298


ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

18

เมื่อวันที่  25  เมษายน  2560  นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  มอบหมายให้  นายพิเชษฐ์  วังศานุตร  รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3  ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เนื่องด้วยวันที่  25  เมษายน  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง  ณ  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ